Romanian
Fractal
Art
Gallery
About Exhibits Prices Slideshow
Language:

    Gallery:    
August 10-17 2003, World 21st Congr. of Philos., Istanbul
- PHILOSOPHICAL COLORS, 11 artworksSUCEVENI IN CAPITALA FILOSOFIEI
Nordlitera
Luni, Septembrie 01 @ 14:20:46 EESTIstanbulul, gratie conditiei sale de gazda a lucrarilor celui de al XXI-lea Congres Mondial de Filosofie, a devenit Capitala Filosofiei în perioada 10-17 august 2003, prestigioasa manifestare stiintifica internationala, organizata o data la cinci ani, reunind peste 1650 de participanti din întreaga lume. Delegatia româneasca a numarat 10 membri, dintre care 5 au fost de la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava. Faptul spune multe despre calitatea învatamântului filosofic sucevean, ca si, de altminteri, lucrarile prezentate. (Ana Baltag)

Acestea, propuse din timp de autori - fiind vorba de un eveniment de asemenea însemnatate -, sunt analizate si avizate (pentru fiecare sec-tiune în parte) de un prestigios comitet stiintific interna-tional. Dar iata si titlurile lucrarilor prezentate de universitarii suceveni, lucrari care au stârnit un real interes:
1. EUPHIDAS – Creating an EUropean PHIlosophical Databases System for research and training [EUPHIDAS – Crearea unui sistem european de baze de date filosofice, pentru cercetare si formare profesionala]; autori: conf. univ. dr. Emilia Guliciuc si conf. univ. dr. Viorel Guliciuc; sectiunea: Philosophy of Communication and Information [Filosofia comunicarii si a informatiei];
2. “Niveaux” sémiotiques du discours philosophique [“Niveluri” semiotice ale discursului semiotic]; autor: conf. univ. dr. Viorel Guliciuc; sectiunea: Philosophy of language [Filosofia limbajului];
3. Culture against Men [Cultura împotriva omu-lui]; autor: lector univ. dr. Alexandru Baisanu; sectiu-nea: Philosophical Anthropology [Antropologie Filosofica];
4. The Illusion of an Illusion Necesary to Reason [Iluzia unei Iluzii Necesare Ratiunii]; autor: asist. univ. dr. Bogdan Popoveniuc; sectiunea: Modern Philosophy [Filosofia moderna];
5. About Sensuality or About the Transfigurated Body [Despre senzualitate sau Despre corpul transfigurat]; autor: asist. univ. drd. Niadi-Corina Cernica; sectiunea: Aesthetics and Philosophy of Arts [Estetica si Filosofia artei]. Bucurându-se de realul interes stârnit de lucrarile lor, participantii suceveni au profitat de contactele cu reprezentanti ai unor importante universitati din strainatate pentru popularizarea Conferintei cu participare internationala, organizata de Catedra de filosofie si stiinte socio-umane, de la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, ce va avea loc la sfârsitul lunii octombrie 2003. Viitorul Congres Mondial de Filosofie se va desfasura la Seul, în 2008.

Crai Nou
23 august 2003
[ Back ]
Copyright © Viorel Guliciuc E-mail : Design by ViGuera